tu say inox

tu say inox (13 sản phẩm)
Tủ sấy bát công nghiệp 1 lớp
Tủ sấy bát công nghiệp 1 lớp
Tủ sấy bát công nghiệp 2 lớp
Tủ sấy bát công nghiệp 2 lớp
Khay để thực phẩm
Khay để thực phẩm
Quầy giữ nóng thức ăn B05
Quầy giữ nóng thức ăn B05
Quầy giữ nóng thức ăn B06
Quầy giữ nóng thức ăn B06
Quầy giữ nóng thức ăn B07
Quầy giữ nóng thức ăn B07
Quầy giữ nóng thức ăn B08
Quầy giữ nóng thức ăn B08
Tủ giữ nóng thức ăn B10
Tủ giữ nóng thức ăn B10
Tủ giữ nóng thức ăn B12
Tủ giữ nóng thức ăn B12
Tủ giữ nóng thức ăn B14
Tủ giữ nóng thức ăn B14
Tủ giữ nóng thức ăn B16
Tủ giữ nóng thức ăn B16
   Đối tác
Hotline: 0962 856 901